LOGGA IN

SMILs information om coronavirus Covid-19

Information till dig som är anställd i SMIL gällande covid-19

2020-03-25
uppdaterad 2020-11-02
uppdaterad 2020-12-23
uppdaterad 20210525

uppdaterad 20211205

Information till anställda
Karolinska Institutet har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram e-utbildningar kring covid-19 med syfte ge kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av covid-19. Fokus ligger på hygienprinciper, och även skyddsutrustning. Delar av utbildningen är vårdfokuserad, men mycket är tillämpbart även inom personlig assistans. 

Utbildningen är obligatorisk för dig som blir nyanställd i SMIL. Du hittar den här

Socialstyrelsen har även samlad information för den som är anställd inom vård och omsorg. Där kan du hitta trovärdig information och fakta om covid-19 och läget.

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19

På folkhälsomyndighetens hemsida finner du uppdaterad information om gällande råd och rekommendationer vad gäller smittspridningen i samhället. 

Regional information finner du på krisinformation.se

Hygienrutiner
Varje arbetsplats har en arbetsledare som ger information om hygienrutiner, detta både i form av rutiner och muntlig information.
SMIL rekomenderar att dessa hygienrutiner bygger på socialstyrelsens allmänna råd om hygienrutiner
Vi hänvisar också till 1177 för råd om grundläggande hygien och smittskydd.

Saknar du som anställd tvål, handsprit, handskar kontakta din arbetsledare snarast.

Om du som assistent har något symptom på covid-19 - ber vi dig direkt kontakta kansli  för provtagningav covid-19.  Stanna hemma tills covidprovsvar kommit in.

På 1177 finner du även beskrivning över symptom på corona. Vi vädjar till alla anställda att stanna hemma vid symptom. Kontakta din arbetsledare och meddela detta. Stanna sedan hemma tills du i minst 2  dagar varit helt symptomfri. Om bekräftad covid-19 virus skall du istället följa smittskyddsenhetens instruktioner.

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk

Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla. Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som kan bero på covid-19 eller annan luftvägsinfektion. Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar. Den gäller även dig som är vaccinerad eller som tidigare har haft bekräftad covid-19.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer syftar till att undvika spridning av covid-19, men även luftvägsinfektioner som RS-virus och influensa. De ska också skydda de personer som har störst risk för allvarlig sjukdom. Enligt smittskyddslagen är du skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.

Det här ska du göra om du känner dig sjuk med symtom på covid-19 eller annan luftvägsinfektion:

 • Stanna hemma.
  Det gäller alla, även om du tidigare haft covid-19 eller är vaccinerad. Exempel på symtom kan vara snuva, halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.
 • Testa dig.
  Folkhälsomyndigheten råder alla vuxna och barn från förskoleklassålder och uppåt att testa sig. Medan du väntar på testning, och sedan på provsvaret, ska du stanna hemma och bete dig som om du har covid-19. Barn i förskoleålder rekommenderas i första hand att stanna hemma om de har symtom på covid-19, utan att testas. Har du haft covid-19 det senaste halvåret behöver du vanligtvis inte testa dig. Det är regionerna som ansvarar för testningen. Läs på 1177.se om vad som gäller för testning i den region där du bor.

Om en medlem får symptom – skall kontakt med vård ske enligt era rutiner på arbetsplatsen.

Om vården bedömer egenvård för en medlem i SMIL  kan skyddsutrustning utökas med skyddsglasögon, förkläden samt munskydd. Alla arbetsgrupper har ett kit med denna utrustning  för akuta behov.

Skyddsutrustning
Enligt folkhälsomyndigheten så är basala hygienrutiner grunden för den personliga skyddsutrustningen dvs noggrann handtvätt, egen handduk eller pappershandskar, handsprit, skyddshandskar. 

Vid ansiktsnära arbetsuppgifter kan även munskydd användas. SMIL har till alla arbetsgrupper levererat skyddsutrustning, men tar det slut skall kansliet omedelbart kontaktas av arbetsledare. Som anställd kan även du höra av dig vid om du saknar skyddsutrustning.

Bemanning
SMIL har en handlinsplan för bemanning i fem steg i våra assistansuppdrag. Alla arbetsledare har blivit insatta i denna handlingsplan, och denna finns dokumenterad för varje medlem i SMIL. SMIL bygger även upp en kontaktlista för er som redan är anställda i SMIL och som kan tänka er arbeta extra om behovet uppstår i en annan arbetsgrupp. Kontaka monica@smilmalmo.se

Vaccination

Om du inte har vaccinerat dig mot covid-19 kan du kontakta din vårdcentral eller läsa på 1177.se för information om hur du ska gå tillväga. Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö av sjukdomen. Vaccination hjälper också till att minska spridningen av covid-19 i samhället

Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett tredje påfyllnadsvaccin. För region skåne är det troligt att denna vaccination kommer igång under januari månad 2022. Läs mer på www.regionskane.se Folkhälsomyndigheten har gått ut med information om proriteringsordning för vaccin.

Resor

Om du är anställd som personlig assistent i föreningen SMIL och skall resa utomlands gäller följande vid hemkomst:

 • Testa dig för covid-19 så snart du kan efter ankomsten till Sverige, helst samma dag. Ta reda på hur du testar dig där du befinner dig genom att besöka webbplatsen 1177.se. (Om du har testat dig senast 48 timmar före inresan till Sverige, behöver du inte testa dig igen i samband med att du anländer till Sverige.)
 • Testa dig igen på dag 5 efter ankomsten till Sverige. Exempel: Reser du in i Sverige på en fredag bör du alltså testa dig igen kommande onsdag.
 • Isolera dig och undvik nära kontakter i sju dagar efter ankomsten till Sverige. Det gäller även om testerna visar att du inte har covid-19. Om testerna visar att du har covid-19 kommer du att få särskilda instruktioner om vad du ska göra från hälso- och sjukvården.

Läs mer på folkhälsomyndigheten

Den tid du är i karantän efter en privat resa är ej lönegrundande utan oavlönad.

Kan du uppvisa vaccinationsintyg är du ej tvingad till karantän efter resa, men du bör då vara mycket uppmärksam på symptom och provta dig vid misstanke om smitta. En vaccination innebär inte att du ej kan få covid, däremot har du ett mycket starkt skydd mot allvarligare insjuknande. Källa: folkhälsomyndigheten

Denna information kan komma att ändras med kort varsel.
Kontakta alltid SMIL om du har frågor samt för aktuell information.


Frågor

Har du frågor kan du maila dessa till info@smilmalmo.se

Är din fråga mycket akut och behöver svar inom 1 h når du oss alltid på vår jourtelefon: 0727404299


KALENDER
« Maj 2023»
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  

Kommande händelser